In België is het verplicht van uw paard op een correcte wijze te laten identificeren.

Concreet houdt dit in dat uw paard:
 • Beschikt over een microchip welke een transpondernummer bevat.
 • Voorzien is van een EU-conform paspoort welke de bijlage bevat voor medische behandelingen.
 • Geëncodeerd is in de gegevensbank van de Belgische Confederatie van het paard.

Elk paard dat op Belgisch grondgebied verblijft moet geïdentificeerd worden. Geïmporteerde paarden hebben maximum 90dagen de tijd hiervoor. Elk veulen moet binnen 6maanden na de geboorte geïdentificeerd worden, anders kan het niet meer als 'niet-voedselproducerend' geëncodeerd worden.

De identificatieprocedure, met of zonder de aanwezigheid van een EU-conform paspoort of een microchip, verloopt als volgt:
 1. Identificatie van het paard aanvragen online via de website van de Belgische Confederatie van het Paard: www.cbc-bcp.be/nl
 2. Betalen van het factuur dat u wordt toegezonden.
 3. U krijgt het identificatiedossier opgestuurd.
 4. U belt een dierenarts die geregistreerd staat als een erkende identificeerder (Elke dierenarts in Dap Damsveld is een erkend identificeerder.).
 5. De erkend identificeerder komt langs en zal indien nodig uw paard van een chip voorzien en het exterieur van het paard schetsen in het identificatiedossier, indien het paard over geen chip of EU-conform paspoort beschikt.
 6. De erkend identificeerder zal het identificatiedossier opsturen naar het BCP of het desbetreffende stamboek.
 7. Encodering van het paard in de databank. 
 8. EU-conform paspoort wordt naar de eigenaar opgestuurd samen met de bevestiging van de encodering.

Voor aanpassingen ivm de paardachtige (sterfte, export, ...) of zijn eigenaar (verandering houder, adreswijzigingen, ...) of de verandering van de mutatie van het paard (van voedselproducerend naar niet-voedselproducerend) door te geven aan de gegevensbank moet een aangepast formulier worden opgestuurd welke terug te vinden is op de website van de Belgische Confederatie van het Paard. Bij verandering van mutatie moet uw dierenarts bijkomend in het paspoort van het paard de gepaste medische bijlagen invullen. Hiervan dient u een kopie samen met het aanvraag formulier op te sturen.

Denk eraan dat u de mutatie van uw paard kan laten wijzigen van voedselproducerend naar niet-voedselproducerend, maar niet omgekeerd!

Probeer ten alle tijden het paspoort van uw paard en de bevestiging van encodering bij uw paard te houden bij het raadplegen van uw dierenarts. Indien uw paard bestemd is om in de voedselketen terecht te komen, is het toedienen van bepaalde medicatie strict verboden!